Kategoria Biuro t?umacze? Szczecin

 • Szczerze szczyc? si? szacunkiem Prztymucli i G?daczy – mówi Bromba, bohaterka bajki muzycznej „Bromba i muzyka” autorstwa Macieja Wojtyszki w re?yserii syna Macieja, aktora i re?ysera Artura Wojtyszki na pro?b? przybyszów z innego wszech?wiata. Bowiem stworki zapragn??y nauczy? si? polskiego szeleszczenia! nie korzystaj?c z t?umacza, urz?dzenia przek?adaj?cego z g?daczowego-na polski i odwrotnie. Ubaw z kalamburów i nieporozumie? j?zykowych trwa, dialogi s? dowcipne bawi?c si? j?zykiem, oraz nauka polskiego szeleszczenia.

  Opublikowany , Autor

 • Tytu? T?umaczenie przysi?g?e czy zwyk?e, mo?e j?zykowym purystom si? nie spodoba?, bo mówimy o t?umaczu przysi?g?ym lecz t?umaczeniu uwierzytelnionym. Brak zajawki przy t?umaczeniu przysi?g?ym to jest du?y b??d. Wi?c wprowadzenie jest istotne- jakie t?umaczenie wybra?? Czytaj dalej.

  Opublikowany , Autor

 • Wiele zawodów charakteryzuje si?, b?d? nawet wymaga od cz?owieka takich cech jak bycie precyzyjnym, dok?adnym – dotyczy to na pewno t?umacza przysi?g?ego w Szczecinie

  Opublikowany , Autor

 • Zwró?my uwag?, jak wa?n? postaci? jest dla wielu ludzi t?umacz przysi?g?y. A czy szacunek, który go otacza, jest taki, jakim cieszy si? zawód notariusza? Czy estyma t?umacza jest mniejsza?

  Opublikowany , Autor

 • T?umaczenia przysi?g?e, zwane poprawnie uwierzytelnionymi, w biurze t?umacze? w Szczecinie tekstów artyku?ów spowodowa?y sporo problemów. M?ody sta?ysta stara? si? pomóc sobie za pomoc? forum bran?owego proz. Co z tego wysz?o – przeczytaj.

  Opublikowany , Autor

← Starsze Nowsze →