T?umaczenia

Tutaj postara?em si? zebra? co ciekawsze materia?y zwi?zane z nauk? j?zyków obcych, a przede wszystkim z t?umaczeniami we wszystkich tego s?owa znaczeniach i odcieniach

Opracowania w?asne i cudze, zebrane w jednym miejscu, a co najwa?niejsze, jestem osobi?cie zainteresowany t?umaczeniami, zw?aszcza technicznymi (w Poznaniu) i stale tre?ci s? od?wie?ane
 • T?umacz?c dokumentacj? techniczn? znalaz?em w s?owniku technicznym angielskie s?owo, które by?o zapisane do?? nietypowo, jak na s?ownik WNT. A ze s?ownika technicznego przecie? ka?dy szanuj?cy si? t?umacz techniczny korzysta…

  Opublikowany , Autor

 • Co ma Strawi?ski do programowania , a Thomas Eliot do frameworka JQuery? Tyle co piernik do wiatraka, czyli wspólne “r”, a mo?e wi?cej?

  Opublikowany , Autor

 • Szczerze szczyc? si? szacunkiem Prztymucli i G?daczy – mówi Bromba, bohaterka bajki muzycznej „Bromba i muzyka” autorstwa Macieja Wojtyszki w re?yserii syna Macieja, aktora i re?ysera Artura Wojtyszki na pro?b? przybyszów z innego wszech?wiata. Bowiem stworki zapragn??y nauczy? si? polskiego szeleszczenia! nie korzystaj?c z t?umacza, urz?dzenia przek?adaj?cego z g?daczowego-na polski i odwrotnie. Ubaw z kalamburów i nieporozumie? j?zykowych trwa, dialogi s? dowcipne bawi?c si? j?zykiem, oraz nauka polskiego szeleszczenia.

  Opublikowany , Autor

 • po meczu Polaków rozgrywanym na Euro – gdy s?dzia by? z Anglii, Szwajcar z Albanii, a Polak z .. Polski. Czy t?umacz by? im potrzebny.

  Opublikowany , Autor

 • Tak niewiele pisa?em na temat certyfikatów j?zykowych. Refleksja po przegl?dni?ciu napisanych s?ów pobudza do bardziej twórczego podej?cia do tematu. Wida? przecie? po zapytaniach internetowych do strony Biura t?umacze? Meritum, ?e wiele z osób szuka i pyta o certyfikat j?zyka angielskiego TOEIC.

  Opublikowany , Autor

← Starsze Nowsze →