Mi?dzynarodowy Dzie? T?umacza - 30 wrze?nia?

Opublikowany
Komentarze ?adne

A? trudno wyobrazi? sobie ogrom pracy translacyjnej i j?zykoznawczej jak? wykona? ?redniowieczny ?wi?ty t?umacz. Mia? ?wi?t? cierpliwo??, to pewne. W tym roku Mi?dzynarodowy Dzie? T?umacza, bo o nim mowa, zosta? uczczony Rezolucj? ONZ, jako oficjalne ?wi?to t?umaczy.
A co pisz? inne polskie i zagraniczne media o dniu t?umacza? W Szczecinie – i w Internecie – strona biura t?umacze? dzisiaj uczci?a wpisem na temat: Mi?dzynarodowy Dzie? T?umacza jest dzi?!

A z kolei biuro t?umaczeniowe z Poznania, a raczej jego blog, wczoraj, w wigili? Hieronimek, informowa? ?e: Mi?dzynarodowy Dzie? T?umacza ju? jutro!
No to kto ma racj? – ?wi?to jest dzi? czy jutro, zapyta kto?.
Mi?dzynarodowy Dzie? T?umacza
Ale czytanie ze zrozumieniem jest trudne i równie? dlatego ci?gle t?umacze s? potrzebni.

Oficjalne strony t?umaczeniowe, TEPIS


TEPIS te? przekazuje informacj? o International Translators Day 30 wrze?nia – projekt TEPIS jest dost?pny tutaj: http://new.tepis.org.pl/wp-content/uploads/home/2017/dzien_tlumacza_projekt.pdf
TEPIS przet?umaczy? ponadto z j?zyka angielskiego informacj? dost?pn? na stronie FIT-IFT
A inna strona t?umaczy podaje dzisiaj: T?umacz Pozna?- mi?dzynarodowy dzie? t?umacza

Autor
Kategorie

Komentarze

Komentowanie zako?czone dla tego artyku?u.

← Starsze Nowsze →